Peale Euroopa sportlaste tegid Göteborgi mängudel kaasa Austraalia ja Jaapan. Samuti Saksamaa, kelle sportlasi kui sõjasüüdlasi 1920. ja 1924. aasta olümpiamängudele veel ei kutsutud. Suurtest tegijatest puudusid vaid Põhja-Ameerika ja Prantsusmaa. Mõnelgi alal oli tänu Saksamaa kaasalöömisele konkurents isegi tihedam kui olümpiamängudel.