Kooreüraski seiret teeb Keskkonnaagentuur koostöös Riigimetsa Majandamise Keskusega (RMK). RMK on rajanud seirepunktid igasse Eesti mandriosa maakonda. Seni on seireandmeid Keskkonnaportaalis avaldatud andmetabelina, kuid äsja avalikustatud uus interaktiivne töölaud võimaldab vaadata üraskite lendluse hetkeseisu seirepunktides.