Kasutusse võeti need ilmselt koos põlluharimise ja karjakasvatusega, kui inimesed hakkasid tegutsema suuremas kollektiivis ning era- või ühisomand kehtis perekonnast laiemas ulatuses. Märke tehti ka hoonetele ja hauaristidele, nii märgistati peamiselt (puu)esemeid ja loomi ehk vara, mis vajas omandiõiguse kinnitamist. Varasemal ajal olid peremärgid levinud üle Eesti, kõige kauem säilis nende aktiivne kasutus rannaäärsetes külades, kus ühistöö ja ühisomand veel sajandi eest au sees olid.