Ka varem kui Maaleht Metsküla kooli külastas arvasid sealsed õpetajad, et isegi kui nad koondatakse ja kool kinni pannakse siis õppetöö ikkagi jätkub.

„Hakkame tegema geriljakooli ja ootame ära kohtuotsused,“ kostis Kaisel siis.

„Las vallavõim tuleb eriüksusega ja veab lapsed ning vanemad sealt koolist minema!“

Vallavolikogu liige Raul Oberschneider

„Las vallavõim tuleb eriüksusega ja veab lapsed ning vanemad sealt koolist minema, sest muul moel me rahvas seda kooli ei jäta,“ ütles opositsioonis olev vallavolinik Raul Oberschneider Maalehele.

Vallavolikogu juht Armand Reinmaa Maalehe kommentaaripalvele ei vastanud.

Kahtlased allkirjad

Vallavolikogu istungi eel levis kulutulena uskumatu uudis, et Lihula rahvas lubab valla kohtusse anda, kui Metsküla kool lahti jääb.

Üle viiekümne Lihula lastevanema ja elaniku teatas nimelt kirjas volikogule ja vallavalitsusele, et väikekoolide toetamine võib seada ohtu Lihulasse uue koolimaja ehitamise.

Ja nii ähvardati kohtusse kaevata vald, mis on ebaõnnestunud ja palju vaidlusi tekitanud koolireformi pärast kohuskäimisele kulutanud juba kuni 75 000 eurot.

Samas väideti Maalehele, et „vähemalt üks inimene, kelle allkiri oli allkirjalehel, ütles, et tema andis allkirja Lihula kooli toetuseks, mitte volikogu otsuse kohtusse kaebamiseks.“

Hilisemad teated Lääneranna allikatelt kinnitasid veelkordselt, et kahtlustada võib inimeste eksitamist, sest mitmed inimesed andsid enda arvates allkirjad hoopis Lihula kooli toetuseks, mitte valla kohtusse kaebamiseks...

Metsküla saaga

Meenutagem: 24. märtsil langes valla keskuses Lihulas viietunnise volikogu istungi järel otsus muuta Koonga, Varbla ja Virtsu põhikoolid algkooliks ning panna Lõpe ja Metsküla algkoolid üldse kinni. Metsküla kooli direktorile sõna ei antudki. Ta visati sõna soovimise järel istungilt välja.

Meenutagem sedagi, et 21 õppuriga Metsküla kooli on varemgi suletud ja sulgeda püütud. Aga koos teiste otsusest puudutatud koolidega alustati märtsist võitlust. Tehti lärmi, koguti allkirju, vaidlustati otsused kohtus.

Tragikoomilise puändina võitis Metsküla üle-eestilisel rahvahääletusel aasta kooli tiitli. Volikogus kooli sulgemise poolt hääletanutele langes aasta kooli hävitajate maine.

„20 last tulevad esmaspäeval ikka kooli, selline on vanemate ostus“

Metsküla kooli direktor Pille Kaisel

75 000 või 40 000 eurot kohtukulu

Tallinna halduskohtus ja ringkonnakohtus on menetlemisel neli kohtuasja, mis puudutavad Metsküla, Koonga, Varbla ja Virtsu kooli. Lõpe kooli asjus loobusid kaebajad kaebusest, teatas kohtute pressiesindaja Anneli Vilu.

Vallavalitsus ei vastanud Maalehe päringule kohtukulude kohta. Väidetavasti olla volikogu esimees maininud senise kulutusena lausa 75 000 eurot. Meedias on läbi käinud, et valla reservist on kohtukuludeks võetud 40 000 eurot.

Vähemasti 1. septembril ja uuel esmaspäeva need nagid tühjaks ei jää, on otsustanud Metsküla kooli eest seisev rahvas.

Metsküla kinni panemise eelnõu seletuskirjas oli mainitud kooli sulgemisega kokku hoitavaks summaks 31 300 eurot aastas.

Juuli keskel laekus ärimees Parvel Pruunsillalt Lääneranna valla arvele 40 000 eurot, millest jätkuks Metsküla kooli aastaseks ülalpidamiseks. Annetaja mainis, et maakoolide teema on talle südamelähedane.

Volikogu esimees Armand Reinmaa saatis seepeale volinikele kirja ja leidis, et korruptsioonis kahtlustatava Pruunsilla saadetud raha kasutamine võib tekitada korruptsiooniohu. Volikogu otsustas, et Metsküla kool tuleks hoolimata Pruunsilla annetusest ikkagi sulgeda. Raha kanti tagasi.

„Minu meelest on see jabur,“ kommenteeris Pruunsild olukorda maakonnalehele Lääne Elu.

Volikogus kooli sulgemise poolt hääletanutele langes aasta kooli hävitajate maine.

Vaikiv volikogu

Lääneranna vallavolikogus koolireformi poolt hääletanud 13 saadikust vaid üks vastas enam kui nädala eest Maalehe poolt saadetud päringutele, kus soovisime teada saada, et las ja miks on nad vallavolinikuna sügavalt veendunud, et Eesti aasta kooli, Metsküla kooli sulgemine on ainuõige samm?

Ja veel: kas Metsküla kooli sulgemise protsessis on olnud ka vigu? Ja kui, siis kelle poolt?

Huvitusime ka sellest, kas volinikud aduvad oma tegevuses, et tulevikus võivad mõned inimesed hakata Lääneranna valda pidama haridusvaenulikuks omavalitsuseks, kus hoolimata avalikkuse vastuseisust suletakse koole?

Valitsuse abinõu

Kuna eelmisel neljapäeval kinnitas valitsus väikekoolide toetusmeetme, millest võib abi olla ka Metskülale, kutsuski Lääneranna vallavolikogu opositsioon kokku erakorralise istungi, et koolireformi veel kord arutada.

Välja pakuti kompromissid nii Virtsu kui ka Metsküla kooli kohta – lapsevanemad lõpetavad kohtuvaidlused ja volikogu annab koolidele armuaega.