Piret Kaljula

Vastab Piret Kaljula, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

Kõrvaliste isikute ohualale pääsemine peab olema välistatud ja nii ei tohiks juhtuda. Selleks, et kõrvalised isikud ehitusplatsile ei pääseks, peab ehitusplatsi välispiir olema piirestatud või selgelt märgistatud. Ka lühiajaliste ehitustööde tegemisel tuleb kõrvaliste isikute juurdepääsu piirata.

Kahjuks tuleb tõdeda, et selline probleem ei ole erakordne. Sel aastal laekunud vihjetest puudutasid ligikaudu 10% ehitusplatse. Ka suur osa rikkumistest on seotud just ohualade märgistamisega.

Ehitusplatsil viibimine on ohtlik ja lisaks töötaja tervise hoidmisele tuleb ehitustööde korraldajal veenduda, et ohtu ei satuks ka näiteks möödakäija. Eriti oluline on see siis, kui töid tehakse kõnniteel, kus inimesed tihti liiguvad.

Lisaks ei tohi unustada ehitusplatsile tulevate külaliste ohutust. Tuleb läbi mõelda, kus tohib liikuda ning milliseid isikukaitsevahendeid tuleb kasutada. Ka külastaja peab jälgima ohutusnõudeid. Kasutada saab infotahvleid ning liiklusskeemi, et ära määrata külastajatele keelatud piirkonnad. Ka objektil töötavad töötajad peaksid sekkuma, kui näevad, et külaline viibib ohtlikus kohas või ei kasuta vajalikke isikukaitsevahendeid.