See oli päev pärast seda, kui Lääneranna vallavolikogu oli neljandat korda arutanud Metsküla väikekooli sulgemist ja selle jõusse jätnud. Samuti ei leidnud mõistmist Virtsu lapsevanemate soov jätta Virtsu kool tegutsema kuueklassilisena.