„Siiski vaid kartulikasvatusega ära ei elaks. Kokku majandame umbes 1400 hektarit, paarsada sellest on rohumaad ja vahekultuure, 900 hektarit teravilja, 120 jääb kartulile,“ tutvustab kasvataja.

„Igal aastal ei saa kartulit juulikuus võttagi, tänavu aga oli augusti alguseks juba esimene varane kartul üleval,“ kiitis talunik. Nii sai koolide ja lasteaedade tellimused enne õppeaasta algust täita...