Ellam elab koos politseikaplanist abikaasa ja nelja eelkooliealise lapsega Tapal. Kõige noorem laps on alles kahekuune.