Ohtlikeks peetavate taimekahjustajate ring ajas muutub. Näiteks varem kuulus Eestis karantiinsete taimekahjurite hulka kõigile tuntud kartulimardikas, nüüd enam mitte.

Üha tihedama rahvusvahelise kaubanduse, aga ka reisimisega on suurenenud risk uute ohtlike taimekahjustajate levimiseks. Mida rohkem liigub taimset kaupa, seda tõenäolisemalt leitakse selles ka ohtlikke taimekahjustajaid.

Siinkohal saab iga inimene ise palju ära teha, et taimekahjustajate levikut piirata.