Statistika näitab, et toimetulekutoetuse taotluste arv on võrreldes 2022. aasta sama perioodiga kasvanud ligi 31 protsenti. Kui kogu möödunud aasta jooksul esitati 16 000 taotlust, siis sel aastal on juba laekunud 21 000 taotlust. Samas on 20 protsenti vähenenud toetust saanud perede ja pereliikmete arv.

Linnavalitsuse pressikonverents

„Eeltoodu näitab, et kuigi abi vajavaid leibkondi on sel aastal poolaastate võrdluses vähemaks jäänud, on nende abivajadus olnud ulatuslikum – abi vajatakse rohkematel kuudel ja ka toetussummad on kasvanud. Keskmine summa ühe leibkonna kohta kasvas esimesel poolaastal 856 eurolt 1754 eurole, mis on peaaegu 900 euro võrra enam kui eelmisel aastal. Suurenes ka toetusvajaduse kordade arv pere kohta – kui eelmisel aastal vajasid pered samal perioodil toetust kaks korda, siis tänavu juba ligi neli korda,“ rääkis Beškina.

Piiri pealne toimetulek

Abilinnapea rõhutas, et üleüldine hinnatõus riivab kõige enam just toimetulekutoetust saavaid või selle piirimail elavaid perekondi, kellel ei ole võimalik oma kulusid optimeerida või sääste koguda. „Riik tõstis möödunud suvel toimetulekupiiri 200 eurole, kuid seda tuleks praegust majanduslikku olukorda arvestades täiendavalt korrigeerida. Minimaalne toidukorv maksab Statistikaameti andmete kohaselt 128 eurot kuus, mis on 20 protsenti enam kui eelmisel aastal. Nii jääks toimetulekupiirist teiste igapäevaste kulutuste tegemiseks 72 eurot kuus ehk see on summa, millest peaks inimesel piisama ka majapidamistarvete, ravimite, riiete, transpordi, sideteenuste ja esmatarbekaupade eest tasumiseks,“ selgitas Beškina.

„Seepärast pöördus Tallinn ka Riigikogu sotsiaalkomisjoni poole ettepanekuga analüüsida ja hinnata toimetulekupiiri 2024. aastal, et abivajajate olukord jätkuvalt ei halveneks,“ lisas Beškina.

Lisaks toimetulekutoetustele on Tallinn tänavu esimesel poolaastal maksnud sissetulekust sõltuvat toetust ligi 600 000 euro ulatuses ligi 4000 perele ehk 8 protsenti (41 000 eurot) rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Toetust saanud perede arv on kasvanud 6 protsenti (215 peret enam kui mullu samal perioodil).