Olulisemad puiduallikad olid puit raietest ja import. Puidubilansi koostamine võimaldab hinnata metsamaalt pärit puidusortimentide kasutamist. 2020. ja 2021. aasta võrdluses on muutused minimaalsed, esile saab tuua metsamaalt varutud palgi osakaalu vähenemise kolme protsendi võrra. Paberipuu osa kasvas kahe ja küttepuidu osa ühe protsendi võrra.