Nilsagård rõhutas metsamajandamise tähtsust Soomes ja Rootsis. Ilma korraliku majandamiseta võtaksid metsad üsna pea üle kuused, jättes vähem ruumi teistele liikidele, näiteks kasele ja harilikule männile. Kuuse arvukuse suurenemine suurendab teatavasti ka putukakahjustuste ohtu.