Eestlaste seenevaimustust varjutab tõsiasi, et liike tuntakse halvasti. Vaadates sotsiaalmeedia seenegruppides toimuvat, on ime, et julged katsetajad veel üldse elus on – korvid korjatakse mõnigi kord täis lihtsalt „hea õnne peale“. Levinud arvamused, et näiteks kõik valged või nn kraega seened on mürgised, või et kõik söögiseened eritavad piima, on täiesti valed.