Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse põhimõtete kohaselt on tööandjal kohustus tagada töötajatele ohutu töökeskkond. Tööandja ja töötajad on kohustatud ohutu töökeskkonna nimel tegema koostööd. Seega, kui tööandja on kindel, et käesoleval juhul on ohuallikaks konkreetne töötaja, on tööandjal õigus võtta kasutusele meetmeid see oht töökohalt kõrvaldada.

Kuivõrd tööandja ei ole pädev töötaja terviseseisundit hindama, siis soovitame töötajaga pidada läbirääkimisi, tuua välja ohukohad ning saavutada kokkulepe töötaja töölt kõrvaldamise või arsti juurde saatmise osas.

Töötaja tervislikku seisundit hindab arst ning arst väljastab töötajale vajadusel ka töövõimetuslehe, kui töötaja oma terviseseisundi tõttu ei saa tööülesandeid edaspidi täita.

Kui töötajal on palavik, köha, nohu ja üldine halb enesetunne, siis tuleb ühendust võtta oma perearstiga, rääkida sümptomitest ning perearst langetab otsuse töövõimetuslehe osas.