Ta lisas, et maaülikooli vaatlused näitavad, et tavapäraseid saagiaastaid jääb meil üha vähemaks. Domineerima on hakanud ekstreemsete oludega kasvuaastad: kuumalained, põud, tugevad sajud. Hüppeliselt on kasvanud ka nende suvepäevade arv, kus temperatuur on üle 24 plusskraadi. Taimekasvatajale on siin lisaks probleemidele ka vähemalt üks võimalus: sügisesed öökülmad ei tule nii kiiresti peale ja kasvanud on aktiivsete temperatuuride summa – seetõttu saab viljeleda ka pikemat kasvuperioodi vajavaid eksootilisemaid kultuure.