,,Kui jalakas on nakatunud seenega, siis puu sees arenev seeneniidistik paljuneb kiiresti ning lõpptulemusena tapab puu haigusega võitlemisel iseennast ära. Tegemist on ülinakkava ja kiirelt tapva seenhaigusega. Ta võib suure puu tappa lausa ühe aastaga,“ selgitas Jürisoo.

Liina Jürisoo

Jalakad kasvavad Kadriorus peamiselt metsikutel aladel klindil või selle lähistel ning pole osaks alleedest või teistest kompositsiooniliselt olulistest pargikooslustest. Peamised haiguskolded on avastatud ka vanalinna ümbritsevates ning Põhja-Tallinna parkides.

Vältida tuleb edasilevikut

“Sel suvel jõudis meieni kurvastav info sellest, et linna esinduspargis Kadriorus kasvavate jalakate hulgas levib ohtlik nakkus eriti aktiivselt ning paraku on senisest suuremahulisemaid haiguskoldeid täheldatud mitmel pool Tallinnas. Asusime kohe olukorda analüüsima ja kaardistama ning kutsusime kokku Eesti parimatest ekspertidest koosneva komisjoni, et leida võimalusi haiguse leviku aeglustamiseks. Kuna haigestunud puud kahjuks ravida ei saa, siis jõudis komisjon üksmeelselt otsusele, et esmatähtis on koheselt võtta maha haiged puud, selleks et ära hoida teiste puude nakatumist,“ rääkis abilinnapea Vladimir Svet. „Komisjoni töö jätkub ja kindlasti arutame ka seda, kuidas raiutud puid asendada ja toetada kinnistuomanikke jalakasurmaga võitlemisel.“

Septembris tööd alustanud jalakasurma komisjoni eesmärgiks on sügise jooksul välja töötada meetmete pakett, mis aitab leevendada jalakasurma mõju Tallinna haljastusele. Komisjoni koosseisu kuuluvad Eesti Maaülikooli metsapatoloogia professor Rein Drenkhan, Tallinna Botaanikaaia peadendroloog Olev Abner, Luua metsanduskooli arboristiüksuse õpetaja Aino Mölder, arborist ja Eesti Maaülikooli lektor Liina Jürisoo, Kadrioru Seltsi esindaja Kadi Keskküla, Eesti Arboristide Ühingu ja Looduskaitse Seltsi esindajad, Kadrioru pargi juhataja Ain Järve, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja Jaan Tarmak, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti haljastus- ja keskkonnaosakonna juhataja Kristiina Kupper, Kesklinna valitsuse linnakeskkonna osakonna juhataja Aigar Palsner ja keskkonna valdkonda kureeriv Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. Komisjoni liikmete töö ei ole tasustatud.