„Õpetajate palgakasv koalitsioonilepingus on tänase seisuga katteta lubadus, mis on tekitanud olukorra, kus eesti õpetajaskond on valmis enda eest jõuliselt seisma,“ ütles Sarapuu.

Lasteaiaõpetajate eestkõneleja sõnul loodavad kõik, et valitsus haridustöötajate palga kokkulepet ei murra. Õpetajate streigi korral on lasteaednikel aga seaduslik õigus ühineda toetusstreigiga.

„Streik on kõigile ebameeldiv, aga see on seadusega lubatud viimane samm, kui valitsus tõesti järjepidevalt keeldub kokkuleppeid täitmast. Kui koolide õpetajaskond asub tekkinud olukorra tõttu streikima, on võimalik samal ajal lasteaednike toetusstreik, millega saavad seaduse kaitse all liituda kõik lasteaiaõpetajad üle Eesti,“ ütles Sarapuu.

Eesti haridustöötajate liidu (EHL) esimehe Reemo Voltri sõnul on septembris ja oktoobris läbiviidud küsitluse kohaselt valmis streikima üle 80% lasteaia- ja üle 90% kooliõpetajatest.

Haridusandmete portaali Haridussilm värske info kohaselt on Eestis ligi 600 lasteaeda, kus käib ligi 70 000 last.

„Seega peaks streigi korral oma tööelu mõneks ajaks ümber korraldama vähemalt 100 000 inimest, millega peavad arvestama ka nende tööandjad,“ nentis Voltri.

Evelin Sarapuu rõhutas, et praegu teeb lasteaednikele enim muret riigi soov lasteaiaõpetajate palk lahti siduda kooliõpetajate palgast.

„Täna on lasteaiaõpetajate palga alammäär seotud kooliõpetajate palga alammääraga, mis tagab ka lasteaedade õpetajate tasu püsimise õiglasel tasemel. Kui lasteaiaõpetajate palgad kooliõpetajate palgast lahti seotakse, tekiks aga peagi taas olukord, kus lasteaiaõpetajate palga üle otsustab vaid kohalik omavalitsus ning üle Eesti võivad palgad erineda lausa kolm korda,“ selgitas Sarapuu.

„Lasteaiaõpetajate palga alammäär peab jääma ka edaspidi seotuks kooliõpetajate palga alammääraga, et tagada kõikide lasteaiaõpetajate tasu ajaga kaasas käimine ning kõigi sama tööd tegevate lasteaiaõpetajate võrdne tasustamine,“ ütles Sarapuu ning lisas, et ELAL-i juhatus toetab kõikide õigust seista oma töötingimuste eest.