„Loodushoid on väga erinev looduskaitsest,“ alustas oma ettekannet loodushoiu Fondi juhatuse liige Pille Ligi. 90% maaomanikest on nõus panustama elurikkuse hoidmisse, näitavad uuringud. Mida suurem maavaldus, seda suurem on ka tõenäosus, et maaomanik on valmis panustama. Maaomanikest 67% motiveerib kompensatsioon. Ülejäänuid võiks motiveerida lepingulised suhted riigiga.

Ando Jukk Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidust alustas oma ettekannet tõdemusega, et puidutööstuses on kriis, ja kardetakse, et see võib lähitulevikus veelgi süveneda.

„Puidutööstus on aga reaalmajandus, kust on riigile võimalik makse koguda erinevalt näiteks startup’idest,“ tuletas ta meelde. „Tänu meie ekspordivõimekusele on võimalik osta ravimeid ja muid vajalikke sisseveetavaid tooteid. Seetõttu peaks Eesti riik mõtlema sellele, kuidas meelitada investoreid ja toetada tööstust.“