Ehitus- ja remonditööde tellimisega seotud vaidlused on tarbijavaidluste komisjonis igapäevased. Eelkõige oli tarbijatel probleeme tööde kvaliteedi ja tähtaegadega, kokkulepitud tööde maksumusest mitte kinni pidamisega, aga ka sellega, et tellitud tööde tegemiseni tegelikult ei jõutudki.