Kuna korporatsiooni väärtusteks peetakse eestimeelsust ja sportlikkust, siis oli mälestussammaste fotojaht ideaalne viis läbi suve kontakti hoida ja selle käigus ka ajalugu meelde tuletada. „Kohalik mälestusmärk võib olla tänaseks enam-vähem ainuke võimalus ise mingi isiklik side luua Vabadussõja ja selle mälestusega,“ lisab mees.