„Loodusväärtused vajavad kaitset, otsustajatel tuleb ühte või teistpidi otsus teha. Oleme maavarade saadavust hinnanud ning saame öelda, et sellel alal kaevandamist ei tule,“ ütles kliimaminister Kristen Michal.“ „Siin elavad merikotkad, kanakullid, orhideed ning veel vähemalt tuhat looma- ja taimeliiki saavad kaitseala loomisega püsiva ja kindla elukeskkonna. Sõrve looduskaitseala tagab igale tallinlasele, pealinna lähivaldade elanikule või õpilasele linnalähedase puhke- ja matkapaiga ning loodusharidust pakkuva koha, kus tõeliselt mitmekesiste ökosüsteemidega tutvuda.“

Sõrve kaitseala all asub osa Harku maardla lubjakivivarudest, mille kasutusvõimaluste arutelu taha on kaitseala loomine varasemalt korduvalt takerdunud. „Oleme nüüd olukorda põhjalikult analüüsinud ja saanud kinnitust, et loodusväärtused sellel alal on kõrgema väärtusega ja asendamatumad, kui siinsed maavarad,“ ütles kliimaminister. „Võib-olla tulevased põlved tahavad oma valikuid teha, nüüd jääb neilegi see võimalus - maavarad jäävad kaitseala all ju alles.“

Mitmekesine loodusmaastik

Michal kinnitas, et ka pärast looduskaitseala loomist otsitakse edasi võimalusi tagada ehituslubjakivi varustuskindlust. Harju maakonna maavarade teemaplaneeringuga töötatakse juba selles suunas, et leida koostöös kõikide osapooltega sobivad alad maavarade uurimiseks ja kaevandamiseks, tagamaks võimalused ühiskonna vajaduste rahuldamiseks. Teemaplaneering määrab kindlaks perspektiivsete uuringualade ja kaevandamisalade paiknemise ning olemasolevate alade laiendamise võimalused. Lisaks antakse üldised suunised kaevandamisega kaasnevate mõjude ja häiringute leevendamiseks ning kaevandatud alade korrastamiseks.

Sõrve looduskaitseala asub Harju maakonnas Harku vallas Ilmandu, Liikva, Muraste, Rannamõisa, Sõrve, Vahi ja Viti külas ning Saue vallas Vatsla külas. Piirkonda iseloomustab väga mitmekesine ja hästi säilinud loodusmaastik. Põhjaosas leidub looduslikus seisus loometsi, liigirikkaid looniite ja rabakooslusi, lõunaosas laiuvad luitemännikud ning edelapiiril Vääna jõe äärsed lamminiidud koos vanajõgedega.

Suur osa piirkonnast on kaetud metsaga, kus leidub kaitsealuste liikide elupaiku ja kasvukohti. I kaitsekategooria liikidest pesitsevad tulevasel kaitsealal näiteks merikotkas ja kassikakk. Lisaks aga pakub Sõrve kaitset näiteks kanakullile, laanerähnile, soomurakale ja mitmetele orhideelistele. Väärtust lisab see, et kuigi kaitseala paikneb Tallinna lähistel tiheasustuspiirkondade vahel, on seal võrdlemisi suurel ja kompaktsel alal säilinud looduslikuna Eestile tüüpilisi metsa-, niidu- ja sookooslusi. Lisaks on tulevane looduskaitseala oluline rohekoridor muuhulgas ka pea kõigile meie suurimetajatele.