„Maapõueenergia uurimiseks luuakse katsejaam, kust hakkavad soojust saama kaugküttevõrgus olevad hooned ning ka kohalik lasteaed, põhikool ja valla teeninduskeskus,“ räägib Eesti Geoloogiateenistuse osakonnajuhataja Aivar Auväärt.