„Siinne elanike arv kasvas 100 000-lt 160 000ni. See oli ka perearstidele suur katsumus, me ei olnud valmis nii suureks inimeste hulgaks, kes vajasid nii meditsiinilist kui ka rahalist abi, elupaika ja tuge,“ rääkis Kolesnyk Eesti perearstide seltsi kriisikonverentsil videosilla vahendusel.