Samas on hanede häälitsusi ka teisiti tõlgendatud ning hilisemal ajal samastatakse pidevat kaagatamist pigem kuulujuttudega. Omamoodi tähendus on leitud ka hanede rännetele. Aasias arvatakse saabuvat hane heade uudiste toojaks, mitmel pool mujal seostatakse metshanede rändega vabadust.