1931. aasta 2. jaanuari Eesti Spordilehes küsiti aga: kes oli parim Eesti sportlane 1930. aastal? Lehes avaldatud hääletussedelile pidid lugejad kirjutama viie nende arvates parima sportlase nime ning saatma sedelid toimetusse. Küsitluse tulemused avaldati 13. veebruari lehes: „Elmar Rähn parim Eesti sportlane 1930. 865 häält tema poolt antud.“