Lõpuni jõudis 29 põldu: kümme nisupõldu (üheksa tali- ja üks suvinisu), seitse rapsipõldu, viis odrapõldu (neist üks suvioder) ning kolm rukki- ja kolm hernepõldu.