Ta rõhutas, et meie ei lähe kaasa punase liha tootmise vähendamise trendiga, sest loomakasvatus on Eestis tunduvalt keskkonnasõbralikum kui mõnes teises riigis, kus valdav on väga intensiivne tootmine ja loomkoormus hektari kohta suur.