Oktoobris „Teadusarendustegevused teadlaste ja ettevõtjatega “toimunud konverentsil kõneles Hellenurme riigi majanduse, sealhulgas ka põllumajanduse arengust, mille aluseks on investeeringud, pühendunud töötajad ja innovatsioon - kõige tähtsam konkurentsieelise saavutamise tegur.

Eesti riigi püsimajäämine tugineb tema sõnul kolmel kriitilisel loodusressursil: maavarad, puit ja puhtast keskkonnast kasvatatud kvaliteetne Eesti toit, mida jätkuks endale ja jääks üle, et eksportida.

„Meie riigi eelarvet ei täida odavamate toidukaupade importimine naaberriikidest ning kauplustes ja riigihangetes ainult hinna eelistamine,“ kõneles Hellenurme.

Hellenurme on pälvinud Valgetähe V klassi teenetemärgi.

Parempoolsete toetus on viimase, uuringufirma Norstati poolt läbi viidud küsitluse järgi, 2,3 protsenti.