Juba praegu on oluline mõelda ja arutleda, kuidas lähtuvalt kliimamuutustest peaksid metsaomanikud oma metsi tulevikku vaatavalt majandama. Jätkusuutliku metsamajandamise pooldajana näen, et on õige aeg muuta seniseid praktikaid ja õigusruumi. Monokultuursete metsade aeg hakkab ümber saama ning elurikkuse suurendamiseks oleks lisaks uutele liikidele metsa tarvis erinevaid struktuure ja mikroelupaiku.