Projekti meeskonna liige, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Pille Tammpere selgitas, et AED-st on südame äkksurma korral suur abi. „Seadme kasutamine on tegelikult üsna lihtne, kuna AED ka ise juhendab väga hästi, mida abistaja tegema peaks,“ tõdes ta. „Kui kellegi puhul on kahtlus, et tal on südame ootamatu seiskumine, peaks kannatanut ümbritsevad inimesed helistama koheselt hädaabinumbrile 112 ja alustama elustamisvõtetega. Uuringud näitavad, et kannatanu ellujäämise tõenäosust suurendab ja hilisemale taastumisele aitab oluliselt kaasa see, kui julgetakse ka AED-aparaati kasutada ning selle abil abivajajale elektrišokk anda. Eriti oluline on seadme olemasolu ning kogukonna valmidus seda kasutada abikaugetes piirkondades – kuhu kiirabi jõudmine võtab rohkem aega.“

Setomaa valla sotsiaalosakonna juhataja Elen Kokla tundis siirast heameelt, et Setomaa vallas on nüüd üks oluline hädaabi vahend olemas: „Loodame, et seda AED seadet ei tule meil kordagi kasutada, aga kui see seade on nüüd vallakeskuses kättesaadav, võib see võimalikus kriitilises olukorras päästa kellegi elu.“

Projekti „An automated external defibrillation (AED) helps to save lives“ osana korraldab Tartu Tervishoiu Kõrgkool Lõuna-Eesti piirkonnas ka AED kasutamise töötubasid, käimas on uuring, et selgitada välja Eesti elanikkonna teadlikkus AED rakendamisest ja valmisolekust seda vajadusel kasutada ning valmimisel on õppevideod. Projekti kohta saab lisainfot kodulehelt.