Oleme kaitstavate metsaalade pindala osas juba ületanud Euroopa elurikkuse eesmärgi 30 protsenti, aga kliimaministeeriumi teadusnõunik räägib sellest, et tegelikult oleks kaitse alla vaja võtta pool. Kas jääme sinna pidama? Kindlasti mitte.

Iga vald saab määrata rohealad ja keelata seal ära, mis aga pähe tuleb. Ja milleks piirduda asulametsadega, on ju kogu mets mingi omavalitsuse territooriumil ja keelualasid võib lõputult laiendada.

Nii et metsamehed, uut saagi ega labidat osta pole mõtet. Küllap saate vanadega läbi need mõned aastad, mil mitmesaja-aastaste traditsioonidega, teaduspõhine metsamajandamine veel hingitseb.