Transpordiamet soovitab võimalusel sõidud edasi lükata, kui selleks on vähegi võimalust. Liiklejatel palutakse arvestada, et talvised teeolud on muutlikud ning teekonda planeerides tuleb varuda rohkem aega, vajadusel vähendada sõidukiirust, vältida ohtlikke manöövreid ja hoida pikivahet. Kindlasti ei ole lubatud maksimaalne kiirus sobilik talviste teeoludega liiklemiseks.