Liidu jurist Külli Kröönström nimetas, et ametiühingu liikmeks olemise konfidentsiaalsus on ajalooline tava. Ta ei osanud küll välja tuua juhtumeid, kus inimesi on selle pärast Eestis taga kiusatud, kuid loomulikult seisavad tööandja ja töötaja töötülis eri pooltel.