Samas näevad mitmed elanikud olukorda ka negatiivsest vaatevinklist. ,,Ta on ju ohtlik nii kassidele kui ka siin piirkonnas elavatele jänestele,“ leiab üks. Teine lisab, et ühel hetkel sõidab keegi lihtsalt vaesele loomale otsa ning rebane tuleks koheselt toimetada väiksema inimasustusega paika.