Kvoodid selgusid 9. novembriks ning Keskkonnaameti andmetel on tänaseks kütitud 28. hunti. Esmaseks küttimismahuks kinnitati 144 hunti. Maakondadest on kõige enim kütitud hunte Järvamaal – 7. Järgneb Pärnumaa, kus on kütitud 5 võsavillemit ja Läänemaal, kus on kütitud 4 sutt.

Ilmastikuolud on küttimiseks head ja mahasadanud lumi võimaldab hundiküttimisel teha vajalikke valikuid.

Eesti Jahimeeste Selts lisab, et teadlaste hinnangul on Eestis hundipesakondasid rohkem, kui suurkiskjate ohjamiskava ette näeb. Sellest tulenevalt on huntide poolt tekitatud kahjud oluliselt suurenenud. Huntide küttimismahud määrab riik ja sellel hooajal on jahimeestel õigus ja sellega kaasnev kohustus küttida esmase küttimismahu alusel 144 hunti.