Lustilise põhjapõdra valmistamiseks on tarvis kaht pakku – üht suuremat keha ja väiksemat pea jaoks. Sarvedeks sobivad harali oksad, jalgadeks aga jämedamad roikad. Sabatutt ja kõrvad on lõigatud diagonaalselt jämedamast oksast.