Eesti zooloogi ja loodusfotograafi Tiit Hundi sõnul käis viimastel öödel hirvi platsil aga eriti rohkesti, saabujate seas torkas erinevate sarvepartiidega pullide kõrval silma nähtust rohkem seni hirvelehmi ja vasikaid. Hinnanguliselt kokku 30+ erinevat hirvenägu, kelle seas köitis tähelepanu üks karvasem turris karvadega eriti tore vasikas, kelle kasukat hirveema hoolitsevalt suges.

Hunt lisab, et hirvekaamera algusaegadel oli kõige kuulsam ja võimsamate sarvedega pull Huubert, tema pead ehtisid viimati jämedad üheksateistharulised sarved. Nüüd on ka söödaplatsil hakanud käima pull, kellel on sama palju sarveharusid, parempoolsel kümme ja vasakpoolsel üheksa haru, kuid arvatavasti pole tegu Huubertiga, sest tema sarved olevat olnud massiivsemad. Videost on näha, kuidas pullid ka teineteisega mõõtu võtavad.

Üksikud loomad ja paarist-kolmest hirvest koosnevad seltskonnad on hakanud käima platsil ka päevasel ajal. Eile päeval oli näha metskitse ja viis hirve saabus kell 14.50.