Kui sõda 2022. aasta veebruaris puhkes, oli Venemaa ise veel nõukogu eesistuja. Pärast tankide veeremist Ukrainasse katkes koostöö aga täielikult. Alles 2023. aasta mais viidi esimehe koht Norrasse ja sellest ajast on volikogu töörühmad saanud osaliselt oma tegevust jätkata.