Kindlasti võtan kaasa üsna ulatuslikud ja põhjalikud teadmised digiteenuste toimimisest, küberjulgeoleku nõuetest ja nende rakendamisest avalikus sektoris, riigi IT- korraldusest ja paljust muust, mis praeguse ametiga kaasas käib.

Märkimisväärne osa minu senises töös on olnud ka rahvusvahelisel suhtlusel ja kriisijuhtimisel, loomulikult ka organisatsiooni üldjuhtimisel. Need teadmised kuluvad PRIAs samuti igati ära.

Mis on olnud teie senises ametis RIA peadirektorina suurimad probleemid ja õnnestumised?