Selle otsustame 12. detsembril korralise EHLi volikogul.