Tänavuse mullasõbra tiitli sai Ants-Endel Sõrra. Selle aasta viljelusvõistlusel saavutas ta esikoha kahe mullasõbraliku kultuuri, rukki ja hernega. Mõlema põllu puhul selgitasid analüüsid, et nende süsiniku sidumine oli kõige efektiivsem. Suurim süsiniku sidumine saavutati kõrge biomassi (kõrre või varre pikkus, lehestik) ning saagikusega ja samas väikese sisendite hulgaga. Rukkisaak oli Sõrral üle kümne ja hernesaak üle nelja tonni hektari kohta.

„Tiitliomaniku tulemused kinnitavad, et suur biomass, kõrge saagikus ja efektiivne viljelus ei ole mitte muldade kurnamine vaid, vastupidi, süsiniku sidumine,“ rõhutas viljelusvõistluse eestvedaja Margus Ameerikas.

Aasta Mullasõpra valiti tänavu juba neljandat korda. Esimeseks mullasõbraks sai Kalle Margus Vao Agrost aastal 2020. Võistluse arenedes said maaülikooli mullaprofessorite Alar Astoveri ja Endla Reintami abiga paika teaduslikud valikualused. 2021. aastal arvutati juba rahvusvaheliselt aktsepteeritud valemite järgi välja iga võistluspõllu CO2 jalajälg. Mida väiksem see on, seda tublimaks võib põllumeest kiita.

Kohe sai selgeks ka see, et ei saa võrrelda liblikõieliste- ning teraviljapõlde. Nimelt seovad liblikõielised põlduba ja -hernes õhulämmastikku ja seal pole vaja kasutada täiendavat lämmastikväetist. Selle tõttu on need põllud väiksema süsiniku jalajäljega.

MULLASÕBRA TIITLI OMANIKUD

Parimad süsinikusidujad

2020 Kalle Margus, Vao Agro.

2021 Liblikõielised – Andrus Reila, Setra Mõis, hernes.

2021 Teraviljad – Madis Pruul, Väätsa Agro, nisu.

2022 Liblikõielised – Erki Plamus, FIE, põlduba.

2022 Teraviljad – Ahti Nurm, Puide talu, kaer.

2023 Teraviljad ja liblikõielised – Ants-Endel Sõrra, rukis ja hernes.