2023. aastal oli novembrikuu seisuga takistatud riiki sisenemist juba 2133 Moldova kodanikul, detsembrikuu jooksul on neid lisandunud veelgi.