Uuringus jälgiti pikka aega 22 000 soomlastest kaksikuid, keda küsitleti kolmel korral – 1975., 1981. and 1990. aastal füüsilise aktiivsuse asjus. 2020. aastaks oli kolmandik uuringus osalejaid meie hulgast lahkunud. Esialgsel vaatlusel ütlesid tulemused justkui, et nende puhul, kes olid aktiivsed, oli enneaegse surma riski viiendiku võrra väiksem.