Sellisel moel tegutsesid küüditatud Eestist, Lätist ja Leedust, samuti Poolast ja Ukrainast.