Eestis müüdavad uuemad põllutöömasinad on suures osas juba varustatud seadmetega, mille abil oleks võimalik koguda eelnimetatud infot ja samas rakendada selle teabe potentsiaali ka põllul, et tehtud saaks võimalikult täpsed valikud, arvestades kohalikke eripärasid. Nii saab mitte ainult tõsta kasvatatavate kultuuride saagikust, vaid ka panustada keskkonnahoidu ja olulisel määral säästa raha.