49. nädala jooksul hospitaliseeriti haiglate esialgsete andmete järgi 344 COVID-19ga patsienti (eelmisel nädalal 285). Intensiivravi vajas 18 patsienti, juhitaval hingamisel on neli patsienti. Üle 60aastaste hospitaliseeritud patsientide osakaal moodustab 81,6% kõikidest sümptomaatilise COVID-19ga hospitaliseeritud patsientidest.