„Nagu me ka klientidele saadetud kirjas ütlesime, et otsused tehakse esimesel võimalusel, siis saan täna öelda, et klientidele, kellel on taotlustega ja nõuete täitmisega kõik korras, makstakse toetusraha välja hiljemalt aasta lõpuks. Uude aastasse jääb orienteeruvalt paarisaja taotleja otsuse tegemine, sest nende taotlused vajavad põhjalikumat läbivaatust ning koostööd kliendiga – see on olnud ka eelnevatel aastatel tavapärane. PRIA palub kõigil klientidel, kellele on saadetud PRIAst järelepärimine, neile esimesel võimalusel vastata,“ lisab Tanel Trell.

Keskkonnasõbraliku majandamise, mahepõllumajandusliku taimekasvatuse, ökoalade, ökosüsteemiteenuste säilitamise ja mesilaste korjeala toetuse määramise otsused tehakse hiljemalt 12. veebruaril 2024, seemnekartuli kasvatamise otsetoetuse otsused hiljemalt 10. juunil 2024. Eesti maaelu arengukava ja strateegiakava maaelu arengu toetuste otsused kinnitatakse hiljemalt 12. veebruaril 2024.

Käesoleval aastal on otsetoetuste eelarve üle 196,4 miljoni euro, millest detsembrikuiselt määratavate toetuste eelarve on 142 miljonit eurot.

Pärast seda, kui PRIA on taotleja maksekorralduse kinnitanud, saab ta andmeid enda toetuse laekumise kohta vaadata e-PRIA teenuses „Maksed ja võlgnevused“.

Põllumehed olid marus

„Me ei saa nõustuda sellise asjade käiguga, kus paljud põllumajandusettevõtted jäävad õigeaegselt laekumata toetusrahata, osutas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Ants Noot tänases pöördumises Regionaal- ja Põllumjanadusministeeriumile ja PRIA-le.

„PRIA hiljutine ootamatu teade põllumeestele, et otsetoetusi ei jõuta õigeaegselt menetleda ja seetõttu saavad paljud sektori ettevõtted oma toetussummad kätte alles jaanuari teises pooles, pani Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda tegema pöördumist regionaalminister Madis Kallasele ja PRIA juht Jaan Kallasele,“ lisas ta.

Kirjas osutati tõsiasjale, et nii Regionaal- ja põllumajandusministeeriumile kui PRIA-le on hästi teada, et otsetoetuste õigeaegne laekumine on põllumajandustootjatele kriitilise tähtsusega ja seda eriti käesoleval aastal, kus ettevõtjad on pidanud silmitsi seisma erakorraliselt ebasoodsate ilmastikuoludega ja kus sisendite hinnad on jätkuvalt väga kõrged ning teravilja ja piima kokkuostuhinnad madalad.