Puud on organismid ja puit on bioloogiline materjal. Puuliikidel on erineva pikkusega elukaared seemne idanemisest surmani. Puidu all mõeldakse puude tüve ja okste kõva kudet, mille tihedus muutub nii puuliigiti kui ka sama tüve piires. Selles esinevad kõverused, oksakohad, vaigupesad, lõhed, mädanikud ehk puidu kvaliteedi varieeruvus mõjutab tugevasti lõpptoodangu väljatulekut puidust. Metsakasvatuslike võtetega on võimalik oluliselt tarbepuidu väljatulekut suurendada nagu näitab saepalkide väljatuleku protsendi erinevus RMK ja erametsades. Juhul kui neid metsakasvatuslikke võtteid rakendada.