President von der Leyeni sõnul on huntide tagasitulek on hea uudis Euroopa bioloogilise mitmekesisuse jaoks, kuid hundikarjade kontsentreerumine mõnes Euroopa piirkonnas on muutunud suureks ohuks eelkõige kariloomadele. „Huntide kriitilise kontsentratsiooni paremaks haldamiseks on kohalikud omavalitsused palunud suuremat paindlikkust. Peaksime seda Euroopa tasandil toetama ning tänane ettepanek on selleks oluline samm. Olen veendunud, et leiame lahenduse, mis aitab kaitsta nii bioloogilist mitmekesisust kui ka meie maapiirkondade elatusvahendeid,“ lausus president.

Populatsioon suureneb

Täna avaldatud analüüs näitab, et huntide populatsioon on viimase kahe aastakümne jooksul märkimisväärselt suurenenud ja nad hõivavad üha suuremaid territooriume. ELi 23 liikmesriigis on rohkem kui 20 000 hunti, kelle populatsioon ja levilaala kasvab. See on looduskaitse seisukohast hea uudis, kuid toonud kaasa üha rohkem konflikte inimtegevusega ja tekitanud suurt kahju karjakasvatajatele.

Ettepaneku üle peavad nüüd otsustama liikmesriigid. Pärast ettepaneku vastuvõtmist esitab EL selle Berni konventsiooni alalisele komiteele. Sõltuvalt nende otsuste tulemustest saab komisjon teha ettepaneku huntide kaitsestaatuse muutmiseks ELis.

Seni jätkab komisjon tihedat koostööd liikmesriikidega, et jälgida edusamme hundi soodsa kaitsestaatuse saavutamisel ja selle kooseksisteerimist sotsiaalmajanduslike tegevustega. Samuti jätkab ta investeeringute toetamist suurkiskjatega kooseksisteerimiseks ning sellega seotud Euroopa ja piirkondlike sidusrühmade algatuste toetamist.

Hundid on sel aastal teinud palju kahju ka Eestimaal. Loe lähemalt siit.