19.12 peetud vallavolikogu istungil otsustati aga, et kuna vald peab üleval lasteaedu, mis tagavad oma õppekavajärgsete tegevustega laste kooliks ettevalmistuse, siis ei ole valla arust enam mõistlik hüvitada valla eelarvest lapsevanematele eelkooliga seotud kulusid.